Latest Thinking

PTTGC, Frontis และ Microsoft เปิดตัวโครงการลดอุบัติเหตุด้วย AI

PTT Global Chemical (PTTGC) ร่วมกับ Frontis และ Microsoft เปิดตัวโครงการ “AI for Road Safety” นำนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) มาวิเคราะห์ภาพวิดีโอและข้อมูลแบบเรียลไทม์ เพื่อป้องกันผู้ขับรถหลับในและตรวจสอบพฤติกรรมการขับรถของคนขับ ส่งเสริมความปลอดภัยในการเดินทาง และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการระบบขนส่งภายในองค์กร จากข้อมูลในปี 2560 พบว่าประเทศไทยมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของโลก และจังหวัดระยองถูกจัดให้เป็น 1 ใน 5 จังหวัด ที่มีอุบัติเหตุทางรถยนต์เกิดขึ้นมากที่สุดในประเทศไทย โดยร้อยละ 60 ของอุบัติเหตุจากการขนส่งสาธารณะ มีสาเหตุหลักมาจากพฤติกรรมการขับเร็วเกินกำหนดและการง่วงนอนของผู้ขับรถซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถป้องกันได้ ทำให้ PTT Global Chemical (PTTGC) บริษัทนวัตกรรมและเคมีภัณฑ์จากกลุ่ม ปตท. จึงร่วมมือกับ Frontis บริษัทที่ปรึกษาด้านการวางแผนกลยุทธ์และการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในองค์กร และ Microsoft ผู้นำด้านเทคโนโลยีชั้นนำของโลก ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวและเห็นควรนำนวัตกรรม AI มาปรับใช้  จึงได้พัฒนาระบบเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนนภายใต้โครงการ “AI for Road Safety” […]

AI is Now มองทิศทางพัฒนา AI ที่ใช้ได้จริงในภาคธุรกิจไทย

Ai is Now คำนี้เป็นจริงแล้วในปัจจุบัน และไม่ได้ไกลตัวเราเลย เพราะมาเร็วและใกล้ตัวคนไทย และใกล้ตัวเราเรามากสุดๆจริงๆ และเมื่อช่วงเช้าของวันที่ 23 พฤษภาคม 2018 Microsoft จัดงาน Azure Summit 2018 “AI Is Now” พร้อมดึง 2 บริษัทชั้นนำของไทย แสดงผลงานระบบ AI ที่พร้อมตอบโจทย์และใช้จริงในไทยแล้ว บนระบบคลาวด์ Microsoft Azure โดยมีข้อมูลที่น่าสนใจดังนี้ รายงานวิจัยของ Microsoft และ IDC ที่ทำร่วมกันในปีนี้ คาดการณ์ว่ากว่า 40% ของกระบวนการ Digital Transformation ภายในปี 2562 จะมี AI เข้ามามีบทบาทเสริมและสนับสนุน และในปี 2563 หรืออีก 2 ปีข้างหน้า จะมีองค์กรถึง 85% นำ AI มาประยุกต์ใช้งาน และอีก 7 ปีข้างหน้า ผู้ใช้งานทั่วไป […]

AI for Road Safety เทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน นำร่องใช้ในองค์กรชั้นนำของไทยแล้ว [Advertorial]

ในยุคที่ประสิทธิภาพของ AI พัฒนาไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด หลายๆ ประเทศทั่วโลกต่างก็เล็งเห็นถึงความสำคัญ ร่วมผลักดันให้ AI ได้เข้ามามีบทบาทในภาคธุรกิจมากขึ้น แต่รู้ไหมว่า ในประเทศไทยเรา มีองค์กรเพียง 26% เท่านั้นที่นำมาประยุกต์ใช้เป็นกลยุทธ์หลักขององค์กรจริงๆ แม้จะเป็นตัวเลขที่น้อยอยู่ แต่ถึงอย่างนั้นเราก็ยังได้เห็นนวัตกรรมใหม่ๆ ที่บริษัทต่างๆ ได้นำ AI มาประยุกต์ใช้ เพื่อให้การทำงานสอดคล้องไปกับความเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก หนึ่งในนวัตกรรมที่น่าสนใจคือ การประยุกต์ AI เข้ากับการขับขี่บนท้องถนน ทั้งเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุกับผู้ใช้รถ และเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางด้วยรถยนต์ให้มากขึ้นนั่นเอง แล้ว AI จะเข้ามาช่วยงานในรูปแบบไหนล่ะ? คำตอบคือ Video Analytics หรือการวิเคราะห์ผ่านวิดีโอ ที่ AI จะช่วยตรวจสอบผู้ขับขี่ยานพาหนะว่า พฤติกรรมของเขามีความสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติหรือไม่ โดยพฤติกรรมที่ว่าจะถูกแบ่งย่อยออกเป็น 3 ลักษณะด้วยกัน คือ ความง่วง เช่น การหาว ตาค้าง หรือหลับตา การขับรถเกินความเร็วที่กำหนด การเสียสมาธิ เช่น การคุยโทรศัพท์ระหว่างขับรถ และการเหม่อมองนอกเส้นทางนานเกินไป เมื่อไรที่ AI ตรวจพบว่า พฤติกรรมของผู้ขับขี่สอดคล้องกับลักษณะความเสี่ยงเหล่านี้ […]

AI for Road Safety : นวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนนที่เป็นจริงได้ในประเทศไทย

IN FOCUS ‘AI for Road Safety’ คือโครงการซึ่งนำเทคโนโลยี Artificial Intelligence หรือ AI มาวิเคราะห์ภาพวิดีโอและข้อมูล เพื่อตรวจสอบพฤติกรรมของผู้ขับขี่รถแบบเรียลไทม์ นำไปสู่การป้องกันอุบัติเหตุและส่งเสริมความปลอดภัยในการเดินทาง AI จะเก็บข้อมูลและตรวจจับพฤติกรรมของผู้ขับขี่รถและประมวลผล หากมีค่าความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ จะส่งสัญญาณเสียงเพื่อให้ทั้งผู้ขับขี่ ผู้ดูแลระบบ และผู้จัดการทราบ เพื่อแจ้งเตือนให้ปรับลดความเร็วหรือเตือนให้รู้ตัว เป็นการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น เมื่อปีพ.ศ. 2557 องค์การอนามัยโลกหรือ WHO (World Health Organization) รายงานอัตราการเสียชีวิตบนท้องถนนประเทศไทย เฉลี่ย 24,000 คนต่อปี หรือ 66 คนต่อวัน ซึ่งสูงเป็นอันดับ 2 ของโลก และนับเป็นยอดการเสียชีวิตที่สูงที่สุดที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเท่าที่เคยมีการรายงาน แม้ตัวเลขตามรายงานฉบับล่าสุดขององค์การอนามัยโลกเมื่อปีพ.ศ.2561 ยอดผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในไทยจะปรับลดลงมาที่เฉลี่ย 22,941 คนต่อปี หรือ 62 คนต่อวัน ก็ยังไม่อาจทำให้เบาใจได้ เพราะยังนับเป็นค่าเฉลี่ยที่สูงอยู่มาก ทั้งยังเป็นสถิติการสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องที่ถนนที่สูงที่สุดเป็นอันดับหนึ่งในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย ตามข้อมูลอ้างอิงจากศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน สำนักเครือข่ายลดอุบัติเหตุ พบว่าสาเหตุของอุบัติเหตุบนท้องถนน ส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมของผู้ขับขี่เป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นการขับรถด้วยความเร็วเกินกำหนด […]

ตาอัจฉริยะพลัง AI เสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน

โดยเฉลี่ยแล้ว ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนสูงถึง 66 คนในแต่ละวัน อุบัติเหตุจำนวนมากมีสาเหตุมาจากความประมาทและความเหนื่อยล้าสะสมของผู้ขับขี่ขณะกำลังเดินทางสัญจรบนเส้นทางที่เต็มไปด้วยผู้ใช้รถใช้ถนน และหนึ่งในเส้นทางที่มีความเสี่ยงสูงสุดในเมืองไทยก็คือเส้นทางยาว 180 กิโลเมตรที่เชื่อมกรุงเทพฯ เข้ากับพื้นที่อุตสาหกรรมอย่างจังหวัดระยอง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ จีซี เป็นหนึ่งในหลายๆ บริษัทที่มีสำนักงานและฐานการผลิตอยู่ในกรุงเทพฯ และระยอง จึงทำให้พนักงานของบริษัทต้องเดินทางไป-กลับบนเส้นทางนี้มากถึง 8,000 เที่ยวต่อปีด้วยบริการรถรับส่งของบริษัท เมื่อจังหวะชีวิตของพนักงานจำนวนมากต้องมาผูกอยู่กับความปลอดภัยบนท้องถนน ทางจีซีเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ เริ่มลงมือค้นหาวิธีการที่เหมาะสมในการลดความเสี่ยงให้กับทุกชีวิตบนเส้นทางกรุงเทพฯ-ระยอง การค้นหาของจีซีสิ้นสุดลงเมื่อคุณชัชวลิต ธรรมสโรช ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานบริหารทั่วไปของจีซี ได้สัมผัสกับระบบ AI จดจำใบหน้าเป็นครั้งแรกที่สำนักงานใหญ่ของไมโครซอฟท์ในเมืองเรดมอนด์ รัฐวอชิงตัน ยกระดับความปลอดภัยในการเดินทางด้วย AI “ผมได้มองเห็นว่า AI สามารถนำไปใช้งานในรูปแบบใดบ้าง และเริ่มคิดทันทีว่าเราสามารถนำเทคโนโลยีนี้ไปประยุกต์ใช้ในประเทศไทยได้อย่างไร” คุณชัชวลิตเล่า “เมื่อเดินทางกลับมาถึงประเทศไทย ผมจึงเริ่มเปิดประเด็นนี้กับตัวแทนของไมโครซอฟท์ในประเทศไทยทันที” เมื่อมีแนวคิดนี้เป็นจุดตั้งต้นแล้ว คุณชัชวลิตต้องเดินหน้าแก้โจทย์ต่อไป ซึ่งก็คือการจัดหางบประมาณสำหรับโครงการนั่นเอง “ทริปที่ผมเดินทางไปดูงานที่ไมโครซอฟท์มีงบประมาณที่กำหนดไว้แล้ว ผลที่ออกมาก็คือผมมีแนวคิดใหม่ติดตัวกลับมาด้วย แต่ยังไม่มีงบให้เดินหน้าต่อได้” คุณชัชวลิตนำแนวคิดสำหรับโครงการนี้เข้าไปปรึกษากับผู้บริหารระดับสูงในการประชุมเรื่องความปลอดภัยของพนักงาน ก่อนจะประสานงานกับฟรอนทิส บริษัทที่ปรึกษาชั้นนำด้านการวางแผนกลยุทธ์และการนำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในองค์กร เพื่อให้เริ่มประเมินราคา ออกแบบ และพัฒนาระบบ จนนำไปสู่จุดเริ่มต้นของโครงการ […]

พนักงาน GC เดินทางบนเส้นทางกรุงเทพฯ-ระยองอย่างปลอดภัยด้วย “AI for Road Safety”

นวัตกรรม AI กำลังจะเข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนในหลากหลายอุตสาหกรรม ซึ่งในประเทศไทยแม้ยังไม่มีความกหลากหลายนัก แต่ในวันนี้บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ในฐานะผู้นำด้านนวัตกรรมและธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อสร้างสรรค์ชีวิตที่ดี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและได้นำมาปรับใช้เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับพน้กงานที่ต้องเดินทางระหว่างกรุงเทพฯ และระยอง ด้วยการที่จังหวัดระยองที่เปรียบเสมือนบ้านของ GC นั้นถูกจัดให้เป็น 1 ใน 5 จังหวัดที่มีอุบัติเหตุทางรถยนต์เกิดขึ้นมากที่สุดในประเทศ นายชัชวลิต ธรรมสโรช ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานบริหารทั่วไป GC กล่าวว่า โครงการ “AI for Road Safety” เป็นความร่วมมือระหว่าง 3 บริษัทได้แก่ ได้แก่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท ฟรอนทิส จำกัด และบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ในการพัฒนาระบบ AI มาใช้ในองค์กรเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางบนท้องถนนของพนักงาน GC โดยได้นำร่องโครงการฯ […]