TECHSAUCE

PTTGC, Frontis และ Microsoft เปิดตัวโครงการลดอุบัติเหตุด้วย AI

PTT Global Chemical (PTTGC) ร่วมกับ Frontis และ Microsoft เปิดตัวโครงการ “AI for Road Safety” นำนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) มาวิเคราะห์ภาพวิดีโอและข้อมูลแบบเรียลไทม์ เพื่อป้องกันผู้ขับรถหลับในและตรวจสอบพฤติกรรมการขับรถของคนขับ ส่งเสริมความปลอดภัยในการเดินทาง และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการระบบขนส่งภายในองค์กร