TheMomentum

AI for Road Safety : นวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนนที่เป็นจริงได้ในประเทศไทย

‘AI for Road Safety’ คือโครงการซึ่งนำเทคโนโลยี Artificial Intelligence หรือ AI มาวิเคราะห์ภาพวิดีโอและข้อมูล เพื่อตรวจสอบพฤติกรรมของผู้ขับขี่รถแบบเรียลไทม์ นำไปสู่การป้องกันอุบัติเหตุและส่งเสริมความปลอดภัยในการเดินทาง