ตอบโจทย์SME l แนะกลยุทธ์เปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ SME 4.0


Working at FRONTIS

https://www.youtube.com/watch?v=0Txp2FZuElQ

ดร.ปริญญ์ บุญดีสกุลโชค กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที่ปรึกษาฟลอนทิส เผยในรายการตอบโจทย์SME ว่า ฟลอนทิส เป็นบริษัทที่มีการทำงานใน 2 มิติ คือ 1.การทำยุทธศาสตร์,กลยุทธ์การค้า และ 2.พลิกโฉมองค์กรให้เป็นดิจิทัล ซึ่งที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ได้ทำยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และนำเทคโนโลยีในการช่วยพัฒนาทั้งเอกชนและรัฐบาล