Career

รวม 3 ตำแหน่งด้าน Data สายงานที่กำลังมาแรงในยุค Digital Disruption

ในโลกยุคใหม่ถ้าเปรียบข้อมูลเป็นน้ำมันที่มีมูลค่าสูง ผู้ที่ผลิตและกลั่นน้ำมันออกมาให้ใช้งานได้ก็ย่อมมีมูลค่ามากกว่า ด้วยเหตุนี้เองตำแหน่งงานในสาย Data จึงกลายมาเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานทั่วโลก