RPA

ก้าวข้ามจาก RPA สู่ IPA – จากยุค Robot ช่วยทำงานตามคำสั่ง สู่ยุคนำ AI ช่วยต่อยอดกระบวนการทำงาน

พารู้จักกับ RPA (Robotic Process Automation) และ Intelligent Process Automation (IPA) เทคโนโลยีที่จะเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับองค์กรได้อย่างน่าอัศจรรย์