Low-Code Tech อาวุธลับ ช่วยเร่งเครื่อง Digital Transformation


5 Minute Brief

ในยุค Digital Disruption ที่เทคโนโลยีกลายมาเป็นส่วนสำคัญของชีวิตเราทุกคน ธุรกิจจึงต่างเร่งพัฒนาเทคโนโลยีออกมาให้ตอบโจทย์และเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้าได้เร็วที่สุด แต่ต้องยอมรับว่าในทุกวันนี้การพัฒนาเทคโนโลยีออกมาใช้งานยังเกิดขึ้นได้ช้า หลายองค์กรจึงพยายามมองหาตัวช่วยมาปิดช่องว่างเหล่านี้ลง ด้วยเหตุนี้เองเทคโนโลยี Low-Code Platform จึงถูกนำมาใช้และเริ่มประสบความสำเร็จมากขึ้น 

อะไรคือ Low-Code Platform 

Low-Code Platform คือ เครื่องมือที่ช่วยให้ Developer สามารถประกอบ Workflow และแอปพลิเคชันทางธุรกิจได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ดขึ้นมาใหม่ทั้งหมด อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในตัวช่วยให้คนที่ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาโปรแกรมโดยตรงสามารถเข้ามาร่วมพัฒนาได้ เปรียบเหมือนการสร้างบ้านพร้อมโครงบ้านที่มีเสาเข็มแล้ว ขาดเพียงแค่ส่วนอื่น ๆ ที่เราต้องแต่งเติมเข้าไป

ทำไม Low-Code Platform ถึงมีความสำคัญ 

ในโลกยุค Superspeed Disruption หากองค์กรไหนสามารถนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ได้เร็วย่อมเกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน ซึ่ง Low-Code Platform จะมาเป็นหนึ่งในตัวช่วยที่ทำให้คนในองค์กรสามารถปรับวิธีการทำงานให้เข้าหาเทคโนโลยีได้ หากจะเปรียบให้เห็นภาพ Low-Code Platform จะเข้ามาช่วยตอบโจทย์แก่ฝ่ายต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ช่วยผู้บริหารขับเคลื่อน Digital Transformation ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ทุกวันนี้หนึ่งในโจทย์หลักที่ผู้บริหารองค์กรกำลังเผชิญคือ ความท้าทายในการเทคโนโลยีมาปรับใช้ เพราะการ Transform องค์กรด้วยเทคโนโลยีตามมาด้วยต้นทุนมากมาย หากธุรกิจเริ่มพัฒนาด้วยการทำ Hard Coding ใหม่ทั้งหมด ตั้งแต่การลงมือพัฒนาระบบ ทดสอบ และส่งเสริมให้เกิดการใช้งานอาจจะล่าช้าเกินไป รวมไปถึงยังต้องเผชิญกับความเสี่ยงว่าบริบทของธุรกิจจะเปลี่ยนไป และสิ่งที่กำลังพัฒนาก็จะไม่ตอบโจทย์เหมือนเดิม 

2. Business Users มีส่วนร่วมกับกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีมากกว่าเดิม 

การใช้เทคโนโลยี Low-Code ทำให้ Developer สามารถ Mockup งานบางส่วนขึ้นมาได้ก่อน ทีม Business ก็จะเห็นภาพได้เร็วว่า User Experience และ Flow ที่ได้จะหน้าตาเป็นอย่างไร หากมีการเปลี่ยนแปลงก็จะปรับแก้ได้ทัน หรือพูดได้ว่าเทคโนโลยี Low-Code ช่วยให้ Business Users เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการทำงานทั้งก่อน ระหว่าง และหลังในกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีมากขึ้น 

3. Developer มีเวลาไปโฟกัสกับงานที่มีความสำคัญมากขึ้น 

ถึงแม้จะมีเทคโนโลยี Low-Code เข้ามาช่วย แต่ธุรกิจก็ยังต้องการ Developer ที่มีทักษะในการเขียนโปรแกรมอยู่ แต่ข้อดีที่เพิ่มขึ้นมาคือ เทคโนโลยี Low-Code จะช่วยให้ Developer ใช้เวลากับงานที่เป็นพื้นฐานลดลง และนำเวลาที่เหลือไปโฟกัสกับงานที่มีความซับซ้อนขึ้น เช่น การสร้าง AI หรือ Advanced Technology ให้ตอบโจทย์กับความต้องการของลูกค้า 

หัวใจสำคัญคือทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องควร Focus Energy ไปในจุดที่คู่ควรจะสร้างผลลัพธ์

ท้ายที่สุดเพราะการทำ Digital Transformation ใช้เวลานานและซับซ้อน ในขณะที่ทุกองค์กรมีเวลาและ Energy ที่จำกัด ทุกคนที่เกี่ยวข้องจึงควร Focus Energy ไปในจุดที่คู่ควรจะสร้างผลลัพธ์ได้เต็มที่ แทนที่จะถูกพื้นฐานของเทคโนโลยีรุ่นเก่าจำกัดไว้ จนไม่สามารถ Transform ได้เร็วและดีพอจะอยู่รอดและเติบโต ด้วยเหตุนี้เทคโนโลยี Low-Code จึงเข้ามาเป็นหนึ่งในตัวช่วยในการวางรากฐานให้องค์กรสามารถพัฒนาต่อไปได้อย่างยั่งยืน ในยุคที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในโลกธุรกิจตลอดเวลา