Digital Transformation

ก้าวข้ามจาก RPA สู่ IPA – จากยุค Robot ช่วยทำงานตามคำสั่ง สู่ยุคนำ AI ช่วยต่อยอดกระบวนการทำงาน

พารู้จักกับ RPA (Robotic Process Automation) และ Intelligent Process Automation (IPA) เทคโนโลยีที่จะเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับองค์กรได้อย่างน่าอัศจรรย์

Cloud กลยุทธ์สำคัญในการขับเคลื่อน Digital Transformation ขององค์กร  

แท้จริงแล้ว Cloud คืออะไร ทำไมหลาย ๆ องค์กรถึงควรตัดสินใจใช้ Cloud รวมไปถึงหากองค์กรตัดสินใจใช้ Cloud แล้ว Journey to the Cloud ที่ดีควรเป็นยังไง 

พฤติกรรมผู้บริโภคจะเปลี่ยนไปยังไงในยุค Next Normal ? 

เพราะผู้บริโภคเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว FRONTIS จึงได้รวบรวมและกลั่นรูปแบบพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปออกมาได้เป็น 3 ประเด็นสำคัญ

Low-Code Tech อาวุธลับ ช่วยเร่งเครื่อง Digital Transformation

ในทุกวันนี้การพัฒนาเทคโนโลยีออกมาใช้งานยังเกิดขึ้นได้ช้า หลายองค์กรจึงพยายามมองหาตัวช่วยมาปิดช่องว่างเหล่านี้ลง ด้วยเหตุนี้เองเทคโนโลยี Low-Code Platform จึงถูกนำมาใช้และเริ่มประสบความสำเร็จมากขึ้น