Cloud กลยุทธ์สำคัญในการขับเคลื่อน Digital Transformation ขององค์กร  


5 Minute Brief

Cloud เป็นหนึ่งใน Disruptive Technologies ที่ต้องจับตาดูในอีก 5 ปีข้างหน้า โดยในปี 2022 Gartner คาดการณ์ว่าค่าใช้จ่ายของ End User ทั่วโลกสำหรับบริการ Public Cloud จะเพิ่มเป็นมูลค่า 494.7 พันล้านดอลลาร์ จาก 410.9 พันล้านดอลลาร์ในปี 2021 หรือเพิ่มขึ้นถึง 20.4% และยังคาดการณ์ต่อไปอีกว่าในปี 2023 ค่าใช้จ่ายของ End User ทั่วโลกจะเพิ่มสูงถึงเกือบ 600 พันล้านดอลลาร์ ทำให้เห็นว่าตอนนี้โลกกำลังเข้าสู่ยุคของ Cloud by Default ด้วยเหตุนี้เราจึงจะมาชี้ให้เห็นว่าแท้จริงแล้ว Cloud คืออะไร ทำไมหลาย ๆ องค์กรถึงควรตัดสินใจใช้ Cloud รวมไปถึงหากองค์กรตัดสินใจใช้ Cloud แล้ว Journey to the Cloud ที่ดีควรเป็นยังไง 

Cloud คืออะไร ? 

Cloud ย่อมาจาก “Cloud Computing” คือ ระบบประมวลผลหรือพื้นที่จัดเก็บข้อมูลดิจิทัล ที่เหมือนเป็นระบบที่อยู่บนก้อนเมฆ โดยผู้ใช้ที่มีสิทธิ์จะสามารถเข้าถึงระบบ Cloud เพื่อเอาข้อมูลต่าง ๆ ขึ้นไปเก็บไว้ หรือเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวเพื่อดึงออกมาใช้ได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดในโลก เพียงแค่สามารถเข้าถึง Internet ได้ ผู้ใช้งานก็สามารถจัดเก็บข้อมูล ดำเนินการ และจัดการข้อมูลต่าง ๆ ผ่าน Cloud ได้ ซึ่งระบบออนไลน์นี้มีตั้งแต่ Scale เล็กไปจนถึงใหญ่    

ปัจจุบันองค์กรส่วนใหญ่ยังมีคำถามในแง่ของประโยชน์ในการใช้งาน Cloud โดยหากพูดถึงข้อดีของการใช้ Cloud ข้อแรก ๆ ที่คนมักนึกถึงจะเป็นเรื่องความคุ้มค่าในการบริหารจัดการต้นทุน ซึ่งจากการที่ FRONTIS เคยมีประสบการณ์ในการช่วยองค์กรขนาดใหญ่สร้าง Journey to Cloud มาหลายแห่ง จึงค้นพบว่าแท้จริงแล้วประโยชน์ของการใช้งาน Cloud ไม่ใช่เพียงแค่ในแง่ของความคุ้มค่า แต่กลับเริ่มเป็นปัจจัยสำคัญของการอยู่รอดและเติบโตขององค์กรในยุค Superspeed Disruption โดยสามารถสรุปได้เป็น 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ 

ทำไมหลาย ๆ องค์กรถึงควรตัดสินใจใช้ Cloud ? 

1. เสริมสร้าง Productivity และ Collaboration ของ Hybrid Work 

การทำงานแบบ Hybrid Work กลายมาเป็นวิธีการทำงานหลักในยุค Next Normal โดยการเก็บข้อมูลและทำงานบน Cloud จะช่วยให้พนักงานเข้าถึงทุกอย่างในการทำงานผ่าน Internet แบบ Anytime Anywhere และ Any Device ซึ่งแน่นอนว่าการทำงานทางไกลจะเกิดขึ้นไม่ได้ หากไม่มีเครื่องมือที่ช่วยให้เกิดการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ที่เกิดบน Cloud เช่น เครื่องมือสำหรับการประชุมทางไกลผ่าน Video Conference เครื่องมือที่ช่วยให้พนักงานสามารถร่วมเขียนและแก้ไขเอกสารที่วางอยู่บน Cloud โดยที่ไม่ต้องส่งอีเมลไปมา รวมไปถึงเครื่องมือที่ช่วยในการอัปเดตสถานะงานกับเพื่อนร่วมทีม  

2. ผลักดันให้เกิด Speed of Innovation ในยุคปลาเร็วกินปลาช้า 

เมื่อการทำธุรกิจคาดเดาได้ยาก ทุก ๆ องค์กรจึงต้องเร่งสร้าง Innovation เพื่อ Transform ธุรกิจก่อนถูก Disrupt ซึ่งการใช้งาน Cloud เป็นโครงสร้างพื้นฐานจะทำให้เกิดความคล่องตัวในการพัฒนาแอปพลิเคชันหรือ Innovative Product แบบ Agile อย่างแท้จริง หากไอเดียนั้นเกิดทดลองแล้วไปต่อไม่ได้ก็ Fail Fast, Fail Cheap, Fail Forward และไม่มีค่าใช้จ่ายที่ติดตัวไประยะยาว แต่กลับกันหากสิ่งที่เราพัฒนาไปได้ดีกว่าที่คาดไว้ ก็สามารถขยาย Capacity เพื่อรองรับการใช้งานที่เพิ่มขึ้นแบบ Exponential ได้ภายในคลิกเดียว 

3. ยกระดับ Cyber Security ให้เท่าทันภัยที่พัฒนาอยู่เรื่อย  

คนส่วนใหญ่มักมีคำถามว่าการเก็บข้อมูลบน Cloud จะลด Control ที่เรามีลง จนอาจเกิดความเสี่ยงในแง่ความปลอดภัยของข้อมูลหรือไม่ ? ต้องบอกว่าการเก็บข้อมูลบน Cloud อาจเป็นทางเลือกในการเก็บข้อมูลที่ปลอดภัยกว่า เปรียบให้เห็นภาพก็เหมือนการเก็บเพชรไว้ในตู้เซฟที่บ้าน กับการนำเพชรนี้ไปฝากที่ตู้นิรภัยของธนาคาร ซึ่งแน่นอนว่าธนาคารย่อมมีการลงทุนในระบบรักษาความปลอดภัยที่มากกว่า เพราะธนาคารทำหน้าที่เก็บรักษาสมบัติให้ลูกค้าหลาย ๆ คน เช่นเดียวกับผู้ให้บริการ Cloud ที่ก็จะเกิด Economies of Scope จากการลงทุนที่มากจนมีความเชี่ยวชาญในด้าน Cyber Security    

Journey to the Cloud ที่ดีควรเป็นยังไง ?

แต่การที่องค์กรจะเปลี่ยนไปใช้งานบนระบบ Cloud ก็ยังมี Journey to Cloud ที่มีความซับซ้อนในทุก ๆ ขั้นตอน มีหลายประเด็นที่องค์กรต้องคำนึงถึง ซึ่งหลัก ๆ แล้วสามารถสรุปได้เป็น 3 ประเด็น คือ  

1. การพิจารณาด้านกลยุทธ์ (Strategic Considerations) เช่น การพิจารณาด้าน Business-Technology Strategy Alignment, Use Case Discovery และ Business Case Analysis  

2. การพิจารณาด้านเทคนิค (Technical Considerations) เช่น การพิจารณาด้าน Platform Selection, Application Migration และ Data Migration 

3. การพิจารณาด้านการใช้งานและบริหารการเปลี่ยนแปลง (Adoption & Change Considerations) เช่น การพิจารณาด้าน Awareness & Co-Ownership, Enablement & Proactive Support และ Usage Analytics & Governance 

คำถามสำคัญคงไม่ใช่การถามว่าองค์กรควรหรือไม่ควรไป Cloud

ท้ายที่สุดคำถามสำคัญคงไม่ใช่การถามว่าองค์กรควรหรือไม่ควรไป Cloud เพราะในยุค Cloud by Default การใช้ Cloud กลายทางเลือกที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถแข่งขันและอยู่รอดต่อไปได้ แต่คำถามสำคัญควรเป็นคำถามว่า องค์กรควรจะสร้าง Journey to the Cloud ยังไงให้พัฒนาได้เร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดมากกว่า 

ขอขอบคุณ ข้อมูลสถิติจาก Gartner