Data Analytics

Internet of Behaviors : ขั้นกว่าของการต่อยอด Internet of Things 

มาเข้าใจและร่วมกันค้นหาโซลูชันในการนำ IoB มาใช้ประโยชน์กับองค์กร เพื่อให้สามารถถอดรหัสพฤติกรรมของลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมาย ด้วยการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึก และสามารถต่อยอดไปสู่การกำหนดกลยุทธ์เพื่อคว้าโอกาสใหม่ ๆ ได้อย่างทันท่วงที 

รวม 3 ตำแหน่งด้าน Data สายงานที่กำลังมาแรงในยุค Digital Disruption

ในโลกยุคใหม่ถ้าเปรียบข้อมูลเป็นน้ำมันที่มีมูลค่าสูง ผู้ที่ผลิตและกลั่นน้ำมันออกมาให้ใช้งานได้ก็ย่อมมีมูลค่ามากกว่า ด้วยเหตุนี้เองตำแหน่งงานในสาย Data จึงกลายมาเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานทั่วโลก

ถอดบทเรียนการทำ Data Analytics ให้สำเร็จจริง สู่ Business Transformation จากการใช้ข้อมูล

บทเรียนสำหรับองค์กรที่กำลังทำ Data Analytics ว่าต้องเผชิญกับความท้าทายหลักอะไรบ้าง และมีเคล็ดลับสู่การทำ Data Analytics ให้ประสบความสำเร็จจริงได้อย่างไร

ชนะใจลูกค้าด้วย Customer Data Platform

Customer Analytics และ Customer Data Platform (CDP) อาวุธสําคัญที่ทุกองค์กรต้องมี เพื่อเข้าถึงและครองใจลูกค้าได้อย่างแท้จริง แล้วธุรกิจของคุณล่ะ รู้ใจลูกค้ามากพอหรือยัง ?

ติดอาวุธผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทย ด้วยฐานข้อมูล Logistics+

สนค. ได้ร่วมมือกับบริษัทที่ปรึกษาฟรอนทิส พัฒนาระบบฐานข้อมูลการค้าธุรกิจบริการโลจิสติกส์ และ Dashboard รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าและสถิติการค้าธุรกิจบริการโลจิสติกส์ ภายใต้ชื่อ Logistics+ เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดอาวุธให้ภาคเอกชน

พาณิชย์เปิดตัวฐานข้อมูลโลจิสติกส์ Logistics+

ธุรกิจบริการโลจิสติกส์ถือเป็นภาคส่วนสำคัญในการสนับสนุนการเติบโตของการค้าในภาคส่วนต่างๆ ทำให้เกิดการขับเคลื่อนการค้า และสร้างมูลค่าให้กับเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม ในยุคปัจจุบันการแข่งขันด้านการค้าได้ปรับเปลี่ยนเข้าสู่สังคมเศรษฐกิจดิจิทัล สิ่งที่เป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจ คือ ข้อมูลการค้าเชิงลึก ดังนั้น การขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูลการค้า จึงเป็นส่วนสำคัญในการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถทางการค้าให้ธุรกิจสามารถวิเคราะห์ตลาด เห็นโอกาสและรุกสู่เป้าหมายได้อย่างตรงจุด สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ จึงได้จัดงานเปิดตัวระบบฐานข้อมูลการค้าธุรกิจบริการโลจิสติกส์ : เปิดมิติอุตสาหกรรมโลจิสติกส์กับ Big Data เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ เพื่อสร้างความตระหนักและให้ความรู้แก่ภาครัฐและผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ พร้อมทั้งเปิดตัวฐานข้อมูลการค้าบริการโลจิสติกส์ ภายใต้ชื่อ Logistics+ นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (ผอ.สนค.) กล่าวว่า การพัฒนาและยกระดับภาคบริการโลจิสติกส์ของไทยในปัจจุบัน ต้องเผชิญกับข้อจำกัดและความท้าทายหลายด้าน ปัจจัยสำคัญ คือ ข้อจำกัดด้านข้อมูลของภาคบริการโลจิสติกส์ ซึ่งมีอยู่กระจัดกระจายหลายหน่วยงาน ซึ่งยังขาดการจัดเก็บ รวบรวม และนำมาสังเคราะห์อย่างครบถ้วนเป็นระบบ ก่อให้เกิดความไม่คล่องตัวในการนำข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์ศักยภาพ และพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย รวมทั้งส่งผลต่อภาคธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์ต้องสูญเสียโอกาสทางธุรกิจที่สำคัญ และกระทบต่อความสามารถในการตัดสินใจจากการขาดข้อมูลภาคธุรกิจเชิงลึก สนค. ได้มองเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการฐานข้อมูลธุรกิจโลจิสติกส์ และ Dashboard […]

“พาณิชย์” เปิดตัวฐานข้อมูล Logistics+

“พาณิชย์” เปิดตัวฐานข้อมูล Logistics+ค้นหาข้อมูลโลจิสติกส์ได้แบบครบวงจร “พาณิชย์” เปิดตัวระบบฐานข้อมูลการค้าธุรกิจบริการโลจิสติกส์ (Logistics+) รวมรวบข้อมูลธุรกิจโลจิสติกส์ทุกด้านไว้ในที่เดียว ดูได้ผ่านเว็บไซต์ www.คิดค้า.com มั่นใจช่วยผู้ประกอบการมีข้อมูลใช้ประกอบการตัดสินใจทำธุรกิจ เผยเป้าต่อไปเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมศุลกากร กระทรวงคมนาคม สำนักงานประกันสังคม น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยว่า สนค.ได้ทำการเปิดตัวระบบฐานข้อมูลการค้าธุรกิจบริการโลจิสติกส์ ภายใต้ชื่อ Logistics+ และได้เปิดให้ประชาชนและผู้ประกอบการที่สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการโลจิสติกส์ที่มีอยู่ได้ผ่านเว็บไซต์ www.คิดค้า.com โดยสามารถดูฐานข้อมูลที่สำคัญได้ใน 6 ประเด็น ได้แก่ 1. ขีดความสามารถของโลจิสติกส์ไทยเมื่อเทียบกับเวทีโลก 2. สภาพธุรกิจโลจิสติกส์ในประเทศไทย 3. ศักยภาพการเติบโตของธุรกิจในแต่ละพื้นที่ 4. โอกาสในการขยายธุรกิจของโลจิสติกส์ไทย 5. ปัจจัยที่กำหนดขีดความสามารถของโลจิสติกส์ไทย และ 6. ข้อมูลเปรียบเทียบความสามารถผู้ประกอบการในธุรกิจ ทั้งนี้ สนค.ได้ทำการรวบรวมข้อมูลการค้าเชิงลึกเกี่ยวกับธุรกิจโลจิสติกส์ทั้งหมด โดยได้รับความช่วยเหลือจากผู้ประกอบการภาคเอกชน และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง แล้วนำมาจัดทำเป็นฐานข้อมูลบิ๊กดาต้า เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการสามารถนำไปใช้ในการขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูลการค้า ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถทางการค้าให้ธุรกิจ และสามารถวิเคราะห์ตลาด เห็นโอกาสและรุกสู่เป้าหมายได้อย่างตรงจุด น.ส.พิมพ์ชนกกล่าวว่า ปัจจุบันภาคบริการโลจิสติกส์ของไทยต้องเผชิญกับข้อจำกัดและความท้าทายหลายด้าน และยังมีข้อจำกัดด้านข้อมูลของภาคบริการโลจิสติกส์ ซึ่งมีอยู่กระจัดกระจายหลายหน่วยงาน ขาดการจัดเก็บ รวบรวม […]

​“พาณิชย์”เปิดตัวบิ๊กดาต้า“โลจิสติกส์”

​“พาณิชย์”เปิดตัวบิ๊กดาต้า“โลจิสติกส์”ช่วยผู้ประกอบการมีข้อมูลตัดสินใจทำธุรกิจ “พาณิชย์”เปิดตัวระบบฐานข้อมูลการค้าธุรกิจบริการโลจิสติกส์ (Logistics+) รวมรวบข้อมูลธุรกิจโลจิสติกส์ทุกด้านไว้ในที่เดียว เปิดให้เข้าถึงผ่านเว็บไซต์ www.คิดค้า.com สามารถดูขีดความสามารถของธุรกิจไทย สภาพธุรกิจ การเติบโตในแต่ละพื้นที่ โอกาสขยายธุรกิจ ปัจจัยที่มีผลต่อธุรกิจ และข้อมูลเปรียบเทียบ มั่นใจช่วยผู้ประกอบการมีข้อมูลใช้ตัดสินใจ เผยยังมีแผนเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมศุลกากร กระทรวงคมนาคม สำนักงานประกันสังคม           น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยว่า สนค.ได้ทำการเปิดตัวระบบฐานข้อมูลการค้าธุรกิจบริการโลจิสติกส์ ภายใต้ชื่อ Logistics+ และได้เปิดให้ประชาชนและผู้ประกอบการที่สนใจ สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการโลจิสติกส์ที่มีอยู่ได้ผ่านเว็บไซต์ www.คิดค้า.com โดยสามารถดูฐานข้อมูลที่สำคัญได้ใน 6 ประเด็น ได้แก่ 1.ขีดความสามารถของโลจิสติกส์ไทยเมื่อเทียบกับเวทีโลก 2.สภาพธุรกิจโลจิสติกส์ในประเทศไทย 3.ศักยภาพการเติบโตของธุรกิจในแต่ละพื้นที่ 4.โอกาสในการขยายธุรกิจของโลจิสติกส์ไทย 5.ปัจจัยที่กำหนดขีดความสามารถของโลจิสติกส์ไทย และ 6.ข้อมูลเปรียบเทียบความสามารถผู้ประกอบการในธุรกิจ         “สนค. ได้เล็งเห็นถึงปัญหา จึงได้ทำการรวบรวมข้อมูลการค้าเชิงลึกเกี่ยวกับธุรกิจโลจิสติกส์ทั้งหมด โดยได้รับความช่วยเหลือจากผู้ประกอบการภาคเอกชน และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง แล้วนำมาจัดทำเป็นฐานข้อมูลบิ๊กดาต้า เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการสามารถนำไปใช้ในการขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูลการค้า ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถทางการค้าให้ธุรกิจ และสามารถวิเคราะห์ตลาด เห็นโอกาสและรุกสู่เป้าหมายได้อย่างตรงจุด”น.ส.พิมพ์ชนกกล่าว น.ส.พิมพ์ชนกกล่าวว่า ปัจจุบันภาคบริการโลจิสติกส์ของไทย ต้องเผชิญกับข้อจำกัดและความท้าทายหลายด้าน และยังมีข้อจำกัดด้านข้อมูลของภาคบริการโลจิสติกส์ ซึ่งมีอยู่กระจัดกระจายหลายหน่วยงาน ขาดการจัดเก็บ รวบรวม และนำมาสังเคราะห์อย่างครบถ้วนเป็นระบบ ก่อให้เกิดความไม่คล่องตัวในการนำข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์ศักยภาพ และพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย รวมทั้งส่งผลต่อภาคธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์ต้องสูญเสียโอกาสทางธุรกิจที่สำคัญ และกระทบต่อความสามารถในการตัดสินใจจากการขาดข้อมูลภาคธุรกิจเชิงลึก […]