AI in Action

AI for Road Safety

บริษัท พีทีที โกลบอลเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ร่วมกับฟรอนทิส และไมโครซอฟท์ ในโครงการ “AI for Road Safety”

PTTGC, Frontis และ Microsoft เปิดตัวโครงการลดอุบัติเหตุด้วย AI

PTT Global Chemical (PTTGC) ร่วมกับ Frontis และ Microsoft เปิดตัวโครงการ “AI for Road Safety” นำนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) มาวิเคราะห์ภาพวิดีโอและข้อมูลแบบเรียลไทม์ เพื่อป้องกันผู้ขับรถหลับในและตรวจสอบพฤติกรรมการขับรถของคนขับ ส่งเสริมความปลอดภัยในการเดินทาง และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการระบบขนส่งภายในองค์กร จากข้อมูลในปี 2560 พบว่าประเทศไทยมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของโลก และจังหวัดระยองถูกจัดให้เป็น 1 ใน 5 จังหวัด ที่มีอุบัติเหตุทางรถยนต์เกิดขึ้นมากที่สุดในประเทศไทย โดยร้อยละ 60 ของอุบัติเหตุจากการขนส่งสาธารณะ มีสาเหตุหลักมาจากพฤติกรรมการขับเร็วเกินกำหนดและการง่วงนอนของผู้ขับรถซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถป้องกันได้ ทำให้ PTT Global Chemical (PTTGC) บริษัทนวัตกรรมและเคมีภัณฑ์จากกลุ่ม ปตท. จึงร่วมมือกับ Frontis บริษัทที่ปรึกษาด้านการวางแผนกลยุทธ์และการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในองค์กร และ Microsoft ผู้นำด้านเทคโนโลยีชั้นนำของโลก ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวและเห็นควรนำนวัตกรรม AI มาปรับใช้  จึงได้พัฒนาระบบเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนนภายใต้โครงการ “AI for Road Safety” […]

AI for Road Safety เทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน นำร่องใช้ในองค์กรชั้นนำของไทยแล้ว [Advertorial]

ในยุคที่ประสิทธิภาพของ AI พัฒนาไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด หลายๆ ประเทศทั่วโลกต่างก็เล็งเห็นถึงความสำคัญ ร่วมผลักดันให้ AI ได้เข้ามามีบทบาทในภาคธุรกิจมากขึ้น แต่รู้ไหมว่า ในประเทศไทยเรา มีองค์กรเพียง 26% เท่านั้นที่นำมาประยุกต์ใช้เป็นกลยุทธ์หลักขององค์กรจริงๆ

AI for Road Safety : นวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนนที่เป็นจริงได้ในประเทศไทย

‘AI for Road Safety’ คือโครงการซึ่งนำเทคโนโลยี Artificial Intelligence หรือ AI มาวิเคราะห์ภาพวิดีโอและข้อมูล เพื่อตรวจสอบพฤติกรรมของผู้ขับขี่รถแบบเรียลไทม์ นำไปสู่การป้องกันอุบัติเหตุและส่งเสริมความปลอดภัยในการเดินทาง

ตาอัจฉริยะพลัง AI เสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน

โดยเฉลี่ยแล้ว ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนสูงถึง 66 คนในแต่ละวัน อุบัติเหตุจำนวนมากมีสาเหตุมาจากความประมาทและความเหนื่อยล้าสะสมของผู้ขับขี่ขณะกำลังเดินทางสัญจรบนเส้นทางที่เต็มไปด้วยผู้ใช้รถใช้ถนน และหนึ่งในเส้นทางที่มีความเสี่ยงสูงสุดในเมืองไทยก็คือเส้นทางยาว 180 กิโลเมตรที่เชื่อมกรุงเทพฯ เข้ากับพื้นที่อุตสาหกรรมอย่างจังหวัดระยอง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ จีซี เป็นหนึ่งในหลายๆ บริษัทที่มีสำนักงานและฐานการผลิตอยู่ในกรุงเทพฯ และระยอง จึงทำให้พนักงานของบริษัทต้องเดินทางไป-กลับบนเส้นทางนี้มากถึง 8,000 เที่ยวต่อปีด้วยบริการรถรับส่งของบริษัท เมื่อจังหวะชีวิตของพนักงานจำนวนมากต้องมาผูกอยู่กับความปลอดภัยบนท้องถนน ทางจีซีเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ เริ่มลงมือค้นหาวิธีการที่เหมาะสมในการลดความเสี่ยงให้กับทุกชีวิตบนเส้นทางกรุงเทพฯ-ระยอง การค้นหาของจีซีสิ้นสุดลงเมื่อคุณชัชวลิต ธรรมสโรช ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานบริหารทั่วไปของจีซี ได้สัมผัสกับระบบ AI จดจำใบหน้าเป็นครั้งแรกที่สำนักงานใหญ่ของไมโครซอฟท์ในเมืองเรดมอนด์ รัฐวอชิงตัน ยกระดับความปลอดภัยในการเดินทางด้วย AI “ผมได้มองเห็นว่า AI สามารถนำไปใช้งานในรูปแบบใดบ้าง และเริ่มคิดทันทีว่าเราสามารถนำเทคโนโลยีนี้ไปประยุกต์ใช้ในประเทศไทยได้อย่างไร” คุณชัชวลิตเล่า “เมื่อเดินทางกลับมาถึงประเทศไทย ผมจึงเริ่มเปิดประเด็นนี้กับตัวแทนของไมโครซอฟท์ในประเทศไทยทันที” เมื่อมีแนวคิดนี้เป็นจุดตั้งต้นแล้ว คุณชัชวลิตต้องเดินหน้าแก้โจทย์ต่อไป ซึ่งก็คือการจัดหางบประมาณสำหรับโครงการนั่นเอง “ทริปที่ผมเดินทางไปดูงานที่ไมโครซอฟท์มีงบประมาณที่กำหนดไว้แล้ว ผลที่ออกมาก็คือผมมีแนวคิดใหม่ติดตัวกลับมาด้วย แต่ยังไม่มีงบให้เดินหน้าต่อได้” คุณชัชวลิตนำแนวคิดสำหรับโครงการนี้เข้าไปปรึกษากับผู้บริหารระดับสูงในการประชุมเรื่องความปลอดภัยของพนักงาน ก่อนจะประสานงานกับฟรอนทิส บริษัทที่ปรึกษาชั้นนำด้านการวางแผนกลยุทธ์และการนำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในองค์กร เพื่อให้เริ่มประเมินราคา ออกแบบ และพัฒนาระบบ จนนำไปสู่จุดเริ่มต้นของโครงการ […]

พนักงาน GC เดินทางบนเส้นทางกรุงเทพฯ-ระยองอย่างปลอดภัยด้วย “AI for Road Safety”

นวัตกรรม AI กำลังจะเข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนในหลากหลายอุตสาหกรรม ซึ่งในประเทศไทยแม้ยังไม่มีความกหลากหลายนัก แต่ในวันนี้บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ในฐานะผู้นำด้านนวัตกรรมและธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อสร้างสรรค์ชีวิตที่ดี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและได้นำมาปรับใช้เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับพน้กงานที่ต้องเดินทางระหว่างกรุงเทพฯ และระยอง

พนักงาน GC เดินทางบนเส้นทางกรุงเทพฯ-ระยองอย่างปลอดภัยด้วย “AI for Road Safety”

นวัตกรรม AI กำลังจะเข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนในหลากหลายอุตสาหกรรม ซึ่งในประเทศไทยแม้ยังไม่มีความกหลากหลายนัก แต่ในวันนี้บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ในฐานะผู้นำด้านนวัตกรรมและธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อสร้างสรรค์ชีวิตที่ดี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและได้นำมาปรับใช้เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับพน้กงานที่ต้องเดินทางระหว่างกรุงเทพฯ และระยอง ด้วยการที่จังหวัดระยองที่เปรียบเสมือนบ้านของ GC นั้นถูกจัดให้เป็น 1 ใน 5 จังหวัดที่มีอุบัติเหตุทางรถยนต์เกิดขึ้นมากที่สุดในประเทศ นายชัชวลิต ธรรมสโรช ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานบริหารทั่วไป GC กล่าวว่า โครงการ “AI for Road Safety” เป็นความร่วมมือระหว่าง 3 บริษัทได้แก่ ได้แก่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท ฟรอนทิส จำกัด และบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ในการพัฒนาระบบ AI มาใช้ในองค์กรเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางบนท้องถนนของพนักงาน GC โดยได้นำร่องโครงการฯ […]

PTTGC เปิดตัวนวัตกรรม AI สุดล้ำ ป้องกันอุบัติเหตุเชิงรุก “AI for Road Safety”

PTTGC เปิดตัวนวัตกรรม AI สุดล้ำ ป้องกันอุบัติเหตุเชิงรุก “AI for Road Safety” ในงานมหกรรมเทคโนโลยีระดับนานาชาติ Digital Thailand Big Bang 2018

GC – AI for Road Safety

GC ร่วมกับฟรอนทิส และไมโครซอฟท์ เปิดตัวโครงการ “AI for Road Safety” ครั้งแรกกับการนำเสนอนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ (AI) ล้ำสมัย ผสานเทคโนโลยี Big Data Analytics และ Video Analytics ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุเชิงรุก ส่งเสริมความปลอดภัยในการเดินทาง สู่เป้าหมายการลดสถิติอุบัติเหตุบนถนนในประเทศไทย ร่วมสัมผัสและทดสอบความสามารถของนวัตกรรมเพื่อการขับขี่ปลอดภัย ได้ตั้งแต่วันที่ 19 – 23 กันยายน 2561 ที่บูธไมโครซอฟท์ ในงาน “ดิจิทัล ไทยแลนด์ บิ๊กแบง 2018” ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพค เมืองทองธานี

PTTGC, Frontis และ Microsoft เปิดตัวโครงการลดอุบัติเหตุด้วย AI

PTT Global Chemical (PTTGC) ร่วมกับ Frontis และ Microsoft เปิดตัวโครงการ “AI for Road Safety” นำนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) มาวิเคราะห์ภาพวิดีโอและข้อมูลแบบเรียลไทม์ เพื่อป้องกันผู้ขับรถหลับในและตรวจสอบพฤติกรรมการขับรถของคนขับ ส่งเสริมความปลอดภัยในการเดินทาง และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการระบบขนส่งภายในองค์กร

The World from Mobile First, Cloud First…to AI First

เมื่อไม่นานมานี้โลกได้ปรับตัวเข้าสู่ยุค Mobile First, Cloud First ที่ผู้คนต่างทำกิจกรรมผ่านโทรศัพท์มือถือและ Cloud ไม่ว่าจะเป็นติดต่อสื่อสารกับเพื่อน ทำงานผ่าน Cloud หรือแม้กระทั่งซื้อข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน และจ่ายเงินผ่าน mobile app